Gezinswoning

De gezinswoning is de gezamenlijke hoofdverblijfplaats waar partners met hun gezin normaal leven. Ze hebben er hun ‘voornaamste belangen’.

Gehuwden moeten alle beslissingen over hun gezinswoning samen nemen, ook al is maar 1 van hen eigenaar van de woning of staat er maar 1 naam op de huurovereenkomst. Dat is de bescherming van de gezinswoning. Dezelfde bescherming geldt bij wettelijk samenwonenden.

 

Omtrent "gezinswoning" vindt u op notaris.be nog deze 49 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

Geniet de gezinswoning bijzondere bescherming?

Erfrecht samenwonenden en gehuwden

Wat houdt wettelijk samenwonen in?

Uw gezinswoning: in de erfenis laten zitten of bij leven schenken?

Hoe als zelfstandige je gezinswoning beschermen?

GENIET DE GEZINSWONING BIJZONDERE BESCHERMING?

Mag u zomaar beslissen wat er met de gezinswoning gebeurt? Wat als u getrouwd bent of wettelijk samenwoont? U krijgt het antwoord in...

HOE KAN EEN ZELFSTANDIGE ZIJN WONING BESCHERMEN TEGEN SCHULDEISERS?

Hoe kan dit wettelijk geregeld worden? En kan dit voor elke zelfstandige? U krijgt het antwoord in onze video van de week.  Meer video’s:...

Vruchtgebruik op de gezinswoning

Stel: een dame hertrouwt zonder contract. Kan ze in de gezinswoning blijven wonen als haar man overlijdt? Wetende dat hij eigenaar was...

Erfrecht samenwonenden en gehuwden

Wat zijn de verschillen tussen samenwonenden en gehuwden op het ogenblik dat één van de partners overlijdt? U krijgt het antwoord in onze...

Erfrechten samenwonenden vs gehuwden bij overlijden van één van de partners

Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en gehuwd zijn? Erven samenwoners automatisch van elkaar? En wat als er kinderen zijn? U krijgt het...

Hoe de langstlevende partner beschermen wat de gezinswoning betreft?

Stel: je woont samen met iemand die alleen eigenaar is van de woning. Jullie zijn niet gehuwd en wonen niet wettelijk samen...

Inbreng van de gezinswoning in de huwgemeenschap

Stel: een man heeft 15 jaar geleden zelf een woning gekocht, maar hij woont er nu al een hele tijd met zijn...

Wat houdt wettelijk samenwonen in?

Wie kan wettelijk samenwonen? Hoe verloopt de procedure? Welke rechten en plichten komen erbij kijken? U krijgt het antwoord in onze video van...

Nieuw in Huwen en samenwonen

Vroeger was trouwen de norm, maar vandaag is dat lang niet meer het geval. De cijfers van de wettelijke samenwoners liegen er...

Feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of trouwen: meer dan louter fiscale gevolgen

Koppels die al een tijdje samenwonen, vragen zich wel eens af of het niet beter zou zijn om “wettelijk” te gaan samenwonen...

Schatting van onroerend goed bij een overlijden

Over welke goederen gaat het? Moet je een schatter aanstellen of kan je zelf aan de slag? Wat met de gezinswoning? U krijgt...

Uw gezinswoning: in de erfenis laten zitten of bij leven schenken?

Wat is het verschil tussen beide? Welke belastingen komen er bij kijken? En wat als er meer dan één woning is? U krijgt...

5 misverstanden over successieplanning

“Successieplanning” klinkt niet meteen als muziek in de oren voor de meeste mensen. Het begrip veronderstelt immers het nadenken over wat met...

De beperkte aansprakelijkheid bij een BVBA: wat houdt dit in?

Hoe kan je als zelfstandige je privévermogen veilig stellen bij een faillissement of schadeclaim? Biedt de BVBA een oplossing? Wat met de...

Je gezinswoning aankopen via je vennootschap

Is dit fiscaal interessant? Wat met de burgerrechtelijke gevolgen van die fiscale keuze? Wat bij een echtscheiding of bij een overlijden? U krijgt...

Ongehuwd samenwonen: hoe kan je elkaar beschermen?

Julllie wonen samen, maar zijn niet getrouwd: wat als je partner overlijdt? Wat met de gezinswoning? Hoe kan je vooraf de nodige...

Worden je kinderen uit je eerste huwelijk benadeeld als je hertrouwt?

Hertrouwen en erfrecht: wat zijn de regels? Naar wie gaat je erfenis: naar je kinderen of naar je nieuwe partner? Kan je...

De “samenwonende partner” in de drie gewesten

Hoeveel je moet betalen wanneer je erft, hangt van veel zaken af. Hoeveel je erft is daarbij een belangrijke vraag, maar ook...

Samen met je partner een woning kopen als je niet getrouwd bent of wettelijk samenwoont

Je bent niet getrouwd? En je woont ook niet wettelijk samen? Hoe kan je dan samen met je partner best een woning...

Wettelijk samenwonen of trouwen?

Wat zijn de verschillen? Wat met het erfrecht? Wat als de relatie spaak loopt? Wat zijn je rechten en plichten? U krijgt het...

Vorige 1 2 Volgende