Faillissement

Een ondernemer die op duurzame wijze zijn schulden niet meer betaalt en daarenboven geen krediet of uitstel van betaling meer krijgt bevindt zich in een staat van “faillissement”. Bij een faillissement zal de curator de vereffening en verdeling van de onderneming op zich nemen. Het belangrijkste gevolg van het faillissement is dat de schuldenaar zelf niet meer over het ondernemingsvermogen kan beschikken. De betaling van de schuldeisers zal volgens een welbepaalde rangregeling gebeuren, die beschreven staat in de Faillissementswet.

 

Omtrent "faillissement" vindt u op notaris.be nog deze 1 artikels.