Erfbelasting

De erfbelasting is de verzamelterm voor het vroeger gekende “successierecht” en het “recht van overgang”. Het is een belasting die je moet betalen bij het erven van een nalatenschap.
De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de graad van verwantschap met de overledene. Hoe dichter de verwantschap, hoe minder erfbelastingen je moet betalen. Kinderen van de overledene betalen dus minder erfbelastingen dan de broer, zus, tante of andere familieleden.
Aangezien de erfbelasting altijd uitgedrukt wordt in een percentage, is de hoogte van de verschuldigde erfbelasting ook afhankelijk van de waarde van de erfenis.

 

Omtrent "erfbelasting" vindt u op notaris.be nog deze 40 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

Hoeveel erfbelasting moet u betalen?

Wat zijn de tarieven van deze belasting? In Vlaanderen zijn er een aantal gunstmaatregelen: wat houden deze in? En wat met de...

Hoge successierechten vermijden: de notaris biedt antwoorden!

De successierechten (“erfbelasting” in Vlaanderen) zijn belastingen die erfgenamen betalen op het netto deel dat ze erven. Ze variëren in functie van...

Moet je erfbelasting betalen op de gezinswoning?

De gezinswoning is wellicht hét belangrijkste deel van je vermogen. Als langstlevende moet je niet altijd erfbelasting betalen op de woning als...

Hoeveel successierechten betalen mijn kinderen?

Successierechten betalen... klinkt niet als muziek in de oren. Elk gewest kent zijn eigen successierechten (in Vlaanderen erfbelasting genoemd). Hoe zit het...

Wat kan je als pleegouder regelen voor je pleegkind?

Het is de week van de pleegzorg. In Vlaanderen zetten bijna 7.000 pleeggezinnen zich elke dag in om kinderen en jongeren met...

Hoe worden successietarieven berekend op roerende en onroerende goederen?

In tegenstelling tot wat het geval is bij schenkingsrechten, gelden er geen aparte successietarieven voor roerende of onroerende goederen. De hoogte van...

De afschaffing van het fiscaal voordeel bij duolegaten

Infofiche in samenwerking met Stichtingen.be en VEF. Klik op de afbeeldingen om te downloaden.

Erfbelasting

De erfbelasting is de verzamelterm voor het vroeger gekende “successierecht” en het “recht van overgang”. Het is een belasting die je moet...

VCF (Vlaamse codex fiscaliteit)

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Codex Fiscaliteit in werking getreden. Dit wetboek heeft als bedoeling een groot deel van de...

Erfbelasting

De erfbelasting is de verzamelterm voor het vroeger gekende “successierecht” en het “recht van overgang”. Het is een belasting die je moet...

Progressievoorbehoud

Progressievoorbehoud een fiscale techniek bij schenkingen van onroerende goederen die de berekening van de verschuldigde schenk- en/of erfbelasting beïnvloedt. Het komt er...

Samenwonen: Erf ik automatisch van mijn partner?

Ja, als u samen met hem/haar een verklaring van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van burgerlijke stand heeft afgelegd. U erft in...

Waarom een successieplanning?

Successieplanning heeft in eerste instantie tot doel uw erfenis zelf te organiseren. Een tijdige en georkestreerde verdeling van het toekomstig erfvermogen draagt...

Ik ben vrijgezel en ik heb geen kinderen, wie erft wat?

Bij erven wordt heel vaak aan de kinderen gedacht als erfgenaam. Kinderen zijn echter niet de enige erfgenaam. Het erfrecht werkt aan...

Een onroerend goed schatten voor de aangifte van nalatenschap

Op een erfenis betaal je erfbelasting. Hoeveel erfbelasting je moet betalen hangt onder andere af van de omvang van de nalatenschap. Op...

Vorige 1 2 Volgende