Bemiddeling

Bemiddeling is een buitengerechtelijke procedure om conflicten via overleg op te lossen. Bij bemiddeling wordt over het conflict niet door een derde beslist. De betrokken partijen spelen zelf een actieve rol bij het vinden van een oplossing waarmee iedereen tevreden is. Dat gebeurt onder leiding van een getrainde bemiddelaar.

Meerdere notarissen hebben een speciale opleiding gevolgd in bemiddeling. We spreken dan van ‘erkende bemiddelaars’.

 

Omtrent "bemiddeling" vindt u op notaris.be nog deze 17 artikels.

De meerwaarde van de notaris bij een echtscheiding

Koppels die willen scheiden kunnen dat op verschillende manieren doen. Zij kunnen een echtscheiding bekomen via advocaten en de rechtbank of via een...

Bemiddeling: wat als niet iedereen overeenkomt?

Op sommige belangrijke momenten in het leven, worden mensen genoodzaakt om zaken te regelen met personen waar ze niet (meer) mee overeenkomen...

Conflict... Heb je al gedacht aan bemiddeling?

In conflictsituaties kan het moeilijk zijn om er alleen aan uit te geraken. Vooral als niemand water bij de wijn wil doen...

Op zoek naar een duurzame oplossing? Maak kennis met de notariële bemiddelaar.

Klik om te downloaden.

Echtscheidingsbemiddeling

Dit betreft bemiddeling in het kader van echtscheidingen. De (ex)partners trachten door middel van gezamenlijk overleg onder leiding van een bemiddelaar (eventueel...

Wat is het verschil tussen deze bemiddeling en een relatiebemiddeling?

Bemiddeling waarvan hier sprake heeft niets te maken met relatiebemiddeling. Het is niet de bedoeling van de notaris-bemiddelaar om te trachten uw...

Wat doet een bemiddelaar eigenlijk?

De bemiddelaar verbindt zich er in een bemiddeling toe: een klimaat te scheppen voor serene en gelijkwaardige onderhandelingen; ...

Wat moet ik doen in een bemiddeling?

Alle partijen in een bemiddeling moeten zich ertoe verbinden: - te zoeken naar een overeenkomst die voor alle partijen bevredigend is; - elkaar te...

Moet de partner akkoord zijn om voor bemiddeling te kiezen?

Ja. Een bemiddeling kan enkel op vrijwillige basis. Er moet minstens de bereidheid bestaan om met elkaar te praten. Indien u zich afvraagt...

Kan de partner verplicht worden om via bemiddeling te werken?

Neen. Een bemiddeling kan enkel op vrijwillige basis. Er moet minstens de bereidheid bestaan om met elkaar te praten. Indien u zich vragen...

Kan mijn notaris optreden als bemiddelaar?

Wie in een conflictsituatie zit, geraakt er soms niet uit zonder hulp. Emoties laaien hoog op. Een constructieve communicatie is niet langer...

Indien mijn notaris heeft opgetreden als bemiddelaar, kan hij daarna het bereikte akkoord nog in een notariële akte gieten (vb regelingsakte bij EOT) ?

Ja. Indien alle partijen akkoord zijn dat de notaris-bemiddelaar daarna verder optreedt als notaris, kan dit perfect.  

Mag mijn advocaat meekomen tijdens de bemiddeling

Indien u wenst dat uw advocaat aanwezig is tijdens de bemiddeling, dient dit eerst besproken te worden met de bemiddelaar en partijen Er...

Mag ik mijn advocaat nog raadplegen tijdens een bemiddeling?

Dit is perfect mogelijk. Uw advocaat zal echter enkel kunnen optreden als uw raadgever of adviseur. Tijdens de bemiddeling moeten de onderhandelingen echter steeds...

Wat kost een bemiddeling?

Bemiddeling is niet gratis. Een professioneel bemiddelaar zal uiteraard een vergoeding vragen voor de geleverde bemiddelingsdiensten en hij zal ook zijn kosten...

Ik ben betrokken in een gerechtelijke procedure. Kan ik nog overstappen naar bemiddeling?

Ja dat kan. Indien iedereen akkoord is kan de procedure voorlopig stopgezet worden en kan een poging ondernomen worden om via bemiddeling...

Ik ben betrokken in een bemiddeling. Kan ik nog overstappen naar een gerechtelijke procedure?

Ja dat kan. Bemiddeling kan enkel verder gaan indien alle partijen er toe bereid zijn. Op elk ogenblik kan een partij beslissen...