Overdracht en afstand van aandelen

In principe zijn de aandelen van een nv vrij overdraagbaar. Het is evenwel toegelaten de overdraagbaarheid statutair te beperken, zonder dat daarbij het recht van overdracht volledig mag ontnomen worden.

 

De bv heeft een meer besloten karakter en dus kunnen hier de aandelen niet vrij overgedragen worden. De bestuurders kunnen ook hier echter genieten van een flexibilisering sinds 1 mei 2019. Via de statuten kan voorzien worden in een systeem van vrije overdraagbaarheid.

Hetzelfde geldt voor de aandelen van een maatschap, zij dat de afspraken van de zaakvoerders over de overdraagbaarheid hier niet perse via de statuten moeten gebeuren.

De aandelen van een cv zijn nooit vrij overdraagbaar.

Bij een nv zijn de aandelen altijd vrij overdraagbaar.