Aandelen op naam versus gedematerialiseerde aandelen

Aandelen zijn:

  • ofwel op naam;
  • ofwel gedematerialiseerd.

Indien de aandelen op naam zijn, blijkt het aandeelhouderschap uit een register van aandelen dat verplicht dient te worden bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Elke overdracht van aandelen wordt daarin aangebracht.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van hun eigenaar bij een daartoe erkende bankinstelling en zijn bijgevolg onlichamelijk van aard.

 

Aandelen met of zonder stemrecht

Het regime voor de nv en de bv is hetzelfde: elk aandeel geeft recht op een stem.

Sinds 1 mei 2019 kan van dit principe afgeweken worden in de statuten. Dat zorgt ervoor dat de rechten van de aandeelhouders van vennootschapen vandaag meer op maat kunnen uitgewerkt worden. Voor familiale vennootschappen waarbij een aantal kinderen in de vennootschap werken, schept dit nieuwe mogelijkheden. Een kind dat niet in de vennootschap werkt kan op deze manier perfect aandelen krijgen, zonder perse stemrechten te verkrijgen.