De controle

Zowel voor de nv als voor de bv en de cv bestaat de verplichting een commissaris, lid van het Instituut voor de Bedrijfsrevisoren, te benoemen met het oog op de controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening.

 

Deze verplichting bestaat enkel voor de ondernemingen die twee of meer van de volgende criteria overschrijden:

  • een jaargemiddelde van het personeelsbestand van 50;
  • een jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, van € 7.300.000;
  • een balanstotaal van € 3.650.000, tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.