De coöperatieve vennootschap

De bv en de cv zijn de vennootschapsvormen die we tot op de dag vandaag het meest mee te maken hebben.

De cv (de vroegere cvba) werd oorspronkelijk gebruikt voor vennootschappen die vertrokken van een samenwerkingsgedachte. De winsten of de dividentuitkeringen waren initieel niet het belangrijkste aspect bij de vroegere cvba. Het waren vooral de andere voordelen van een samenwerking die de vennoten interesseerden. Met de jaren gingen steeds meer ondernemers beroep maken op de vroegere cvba. Niet omwille van de samenwerkingsgedacht, maar vooral omwille van de soepele regels die eigen waren aan de cvba…

 

De coöperatieve vennootschap had in het verleden immers haar eigen kenmerken, zoals onder meer het principe van de veranderlijkheid van het aantal vennoten met de daaruit voortvloeiende veranderlijkheid van het kapitaal en de grote contractuele vrijheid van bestuursregeling. Dit gegeven is lang aantrekkelijk geweest voor ondernemers, die binnen de vroegere bvba wat beperkt waren op dat vlak.

Vandaag is dit aspect minder belangrijk, omdat de nieuwe bv zelf heel wat nieuwe mogelijkheden heeft die de startende ondernemers soelaas kan bieden.

 

De cv is vandaag voorbehouden voor de ondernemingen die werkelijk gebruik maken van een coöperatieve gedachte.  Alle bestaande cvba’s en bvba’s die niet gedreven worden door deze samenwerkingsgedachte, moeten zich omvormen tot een bv.