41

Wat betekenen de termen prijsbewimpeling en tekortschatting?

Wat gebeurt er wanneer na de verkoop van een onroerend goed, de koper van de ontvanger der registratie een bericht ontvangt, waarin deze laatste zich niet akkoord verklaart met de prijs, en bijkomende registratierechten eist?

Het komt meermaals voor dat na de verkoop van een onroerend goed, de koper van de administratie een bericht ontvangt, waarin zij zich niet akkoord verklaart met de prijs, en bijkomende registratierechten eist.

In sommige gevallen gaat het om een weloverwogen verzwijgen van de werkelijke prijs, in de hoop hogere aktekosten te vermijden: men noemt dit prijsbewimpeling.

In andere gevallen staat nochtans de werkelijk betaalde prijs in de notariële akte vermeld, doch beweert de registratie dat de echte verkoopwaarde van het goed hoger was: dan spreekt men van tekortschatting.

In beide gevallen zullen bijkomende registratierechten moeten worden betaald, verhoogd met een boete in principe gelijk aan het bijkomend recht.

Prijsbewimpeling wordt zwaarder gestraft dan tekortschatting; het eerste is immers een werkelijk fiscaal misdrijf, terwijl het tweede een verschillende opvatting was over de waarde van het goed. Bij prijsbewimpeling zullen koper EN verkoper aan de boete worden onderworpen. Deze fiscale boete is niet vatbaar voor vermindering of kwijtschelding. Bovendien stellen koper en verkoper zich bloot aan correctionele straffen onder de vorm van strafrechtelijke geldboeten of gevangenisstraf.

In geval van tekortschatting valt de boete enkel ten laste van de koper en wordt zij verminderd al naargelang de omvang van de tekortschatting.

Tip: als u echt aan een lage prijs aankoopt, kan het soms aangewezen zijn in de koopakte een extra verklaring op te nemen waarin de werkelijke waarde van het goed vermeld staat. Op deze waarde wroden dan de registratierechten geheven. U sluit aldus het gevaar van een boet uit.