70

Wanneer verstrijkt het recht van hoger bod bij een gerechtelijke verkoop?

De termijn van het recht van hoger bod bij gerechtelijke verkopen verstrijkt de 15de dag. Wanneer dit een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, mag dit dan nog op een volgende werkdag gebeuren?

Wanneer er voor het einde van de vijftiende dag na een gerechtelijke verkoop onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod geen hoger bod gedaan wordt, dan wordt de verkoop definitief. Het is dus zeer belangrijk tijdig hoger bod te doen. Vermits de gestelde termijn vrij kort is, kan men in tijdnood geraken wanneer de termijn eindigt op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag. Men beschikt uiteindelijk in die gevallen immers slechts over een termijn van dertien of veertien dagen om te beslissen, de nodige gelden vrij te maken en de vereiste formaliteiten te vervullen.

Gelukkig heeft de Wetgever hiermee rekening gehouden. Het wetboek bevat een uitdrukkelijke bepaling waardoor de termijn verlengd wordt tot de eerstvolgende werkdag. De termijn kan daardoor in feite langer worden dan 15 dagen. Het hoger bod is dus nog geldig gedaan op de maandag of de 1ste werkdag na de feestdag.