28

Valt elke schenking onder het verlaagd tarief van schenkingsrechten?

Er is tegenwoordig nogal veel te doen om het verlaagd tarief van de schenkingsrechten. Valt elke schenking daaronder?

Nee. Sinds kort zijn er verschillende tarieven van schenkingsrechten van toepassing naargelang het soort goederen dat geschonken wordt.
Het onderstaand antwoord geldt enkel als de schenker woonachtig is in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Wallonië is de regeling zeer complex.

In principe zijn de algemene schenkingsrechten nog steeds de regel. Deze variëren van 3 tot 30 % voor schenkingen in rechte lijn (o.a. door ouders aan hun kinderen (of stiefkinderen) en tussen echtgenoten) en kunnen oplopen tot 65 % tussen broers en zusters, tot 70 % tussen ooms en tantes, neven en nichten en zelfs tot 80 % tussen niet verwante personen.

Daarnaast zijn er echter twee zeer belangrijke uitzonderingen:

  1. De schenkingen van roerende goederen (zoals o.a. meubelen, aandelen, effectenrekening, enz...) genieten een zogenaamd vlak tarief, dat gelijk blijft ongeacht het bedrag dat geschonken wordt: dat tarief is: 3 % voor schenkingen tussen echtgenoten en in rechte lijn; 7 % voor schenkingen tussen alle andere personen.
  2. De schenkingsrechten verschuldigd op de schenking van een perceel bouwgrond worden tijdelijk - tot 31 december 2014 - verminderd (enkel in Vlaanderen): met 2 % van alle schijven tot aan € 150.000 voor de schenkingen gedaan in rechte lijn (ook tussen echtgenoten en samenwoners). Aldus wordt 3 % herleid tot 1%, 4 % tot 2 %, 5 % tot 3 %, 7 % tot 5 % en 10 % tot 8 %. Het tarief wordt gevoelig verlaagd tot 10 % tot aan € 150.000 voor alle schenkingen gedaan tussen andere personen. Deze schenkingen zijn daarenboven liberatoir en hebben aldus geen gevolg meer als de begiftigde binnen de 3 jaar nog erft van de schenker.

Vooral in dit laatste geval gaat het om een aanzienlijke vermindering ten opzichte van de gebruikelijke schenkingstarieven. Noteer wel dat er voorwaarden verbonden zijn om bouwgrond te schenken aan een voordeeltarief. De hoofdverblijfplaats moet binnen de 5 jaar na de schenkingsakte gevestigd worden. Er moet dus effectief een bouw komen op de grond. Deze maatregel is bovendien enkel van toepassing voor het Vlaams Gewest.

In beide gevallen - zowel bij schenkingen van roerende goederen als van een bouwgrond - komt er nog eens als voordeel bij dat in geen geval nog erfbelastingen verschuldigd zullen zijn op de geschonken goederen (zelfs al sterft de schenker vlak na en binnen de 3 jaar na de schenkingsakte) en dat de geschonken goederen niet meer meetellen om het tarief van de erfbelastingen te berekenen dat van toepassing is op de goederen die wel nog in de nalatenschap zitten.