Zorgvolmacht

Met een zorgvolmacht geef je aan bepaalde personen (de lasthebbers) de bevoegdheid om in jouw naam en voor jouw rekening bepaalde handelingen met betrekking tot jouw vermogen te stellen. Een zorgvolmacht geef je door een lastgeving op te stellen, bij voorkeur bij de notaris.

Als je de lastgeving laat registreren bij het Centraal Register van Lastgevingen, via de notaris of de griffie, blijft de zorgvolmacht uitwerking hebben na je wilsonbekwaamheid. In die zin wordt de zorgvolmacht vaak aangewend in successieplanning.

 

Omtrent "zorgvolmacht" vindt u op notaris.be nog deze 39 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

Ontdek onze nieuwe notaristip over de zorgvolmacht!

Een ziekte, een ongeval, dementie… het kan ons allemaal overkomen. Met een zorgvolmacht regel je alles op voorhand voor het geval je...

« Belgische » zorgvolmachten voortaan ook in andere Europese landen erkend

Sinds 1 januari wordt een zorgvolmacht die je in België hebt opgesteld, ook in een aantal andere lidstaten van de Europese Unie...

Steeds meer burgers doen beroep op een beschermingsmechanisme voor het geval ze hun vermogen zelf niet meer kunnen beheren

Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar steeg het aantal geregistreerde zorgvolmachten met bijna een derde tegenover dezelfde periode in 2020...

De voordelen van een zorgvolmacht

Ouderdom, ziek worden, een ongeval… het kan ons allemaal overkomen. Misschien kunnen we op dag zelf niet meer onze goederen beheren of...

De vertrouwenspersoon in de zorgvolmacht

Waarschijnlijk heb je al van de zorgvolmacht gehoord. Hiermee geef je op voorhand richtlijnen aan je naasten voor het geval je op...

5 zaken die je vandaag kan regelen voor als het morgen niet meer lukt

Een ongeval, dementie, het slachtoffer worden van een mentale of fysieke handicap… Het kan ons allemaal overkomen. We bevinden ons dan in...

Anticiperen op geheugenverlies met een zorgvolmacht

Iedereen kan van de ene dag op de andere wilsonbekwaam worden. Denk maar aan een ziekte, dementie of een ongeval. In zo’n...

Aantal testamenten en zorgvolmachten in de lift

Belgen stellen steeds meer testamenten en zorgvolmachten op. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). In de eerste...

Wildgroei aan attesten baart notarissen zorgen

De wildgroei aan attesten en de beperkte bereikbaarheid van administraties zijn de voornaamste bekommernissen van de notarissen. Dat blijkt uit het memorandum...

Aantal erfovereenkomsten, zorgvolmachten en testamenten in de lift

In ons land worden steeds meer erfovereenkomsten, zorgvolmachten en testamenten opgesteld. Dat blijkt uit de Familiebarometer van de Federatie van het Notariaat...

Ruim 100.000 Belgen sloten het afgelopen jaar een zorgvolmacht af

In 2023 werden er in ons land ruim 100.000 zorgvolmachten geregistreerd, 18,7% meer dan in 2022. Via zo’n volmacht kan je oa...

Zorgvolmacht

Met een zorgvolmacht geef je aan bepaalde personen (de lasthebbers) de bevoegdheid om in jouw naam en voor jouw rekening bepaalde handelingen...

CRL (centraal register van lastgevingsovereenkomsten)

Het CRL is een centrale gegevensdatabank waar de bijzondere of algemene lastgevingsovereenkomsten worden opgenomen (zowel de onderhandse als de authentieke). Deze lastgevingen...

Mijn moeder heeft meer en meer last van geheugenverlies. Ik ben bang dat ze op termijn moeite zal hebben om haar rekeningen te beheren.

Iemand die geen verantwoorde beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen, omdat hij of zij geen besef heeft van de gevolgen van...

Vorige 1 2 Volgende