Valkeniers-clausule

De clausule Valkeniers is een beding dat toegevoegd kan worden aan een huwelijksovereenkomst. Concreet laat de Valkeniers-clausule toe om de nieuwe huwelijkspartner gedeeltelijk te onterven zodat de erfrechten van de kinderen uit de eerste relatie veilig worden gesteld. Hierbij geldt slechts één beperking: de echtgenote zal steeds gedurende minimum 6 maanden na overlijden van zijn of haar partner de woning mogen bewonen.

De clausule Valkeniers kan slechts gebruikt worden indien ten minste één van de echtgenoten één of meer kinderen heeft uit een vorige relatie. De clausule kan niet gebruikt worden door wettelijke samenwoners.

 

Omtrent "Valkeniers-clausule" vindt u op notaris.be nog deze 14 artikels.

De belangen van je kinderen uit een vorige relatie veiligstellen

Je hebt kinderen uit een vorige relatie, maar nu heb je zin om in het huwelijksbootje te stappen met je nieuwe partner?...

9 interessante vragen over erven

Ik beschouw het kind van mijn partner als mijn kind, kan ik hem laten erven? Stiefkinderen hebben geen wettelijk erfrecht. Toch zijn...

Worden je kinderen uit je eerste huwelijk benadeeld als je hertrouwt?

Hertrouwen en erfrecht: wat zijn de regels? Naar wie gaat je erfenis: naar je kinderen of naar je nieuwe partner? Kan je...

Wat erven echtgenoten van mekaar?

Wat als je al dan niet kinderen hebt? Wat bij een tweede huwelijk? En wat zegt het nieuwe erfrecht hierover? U krijgt het...

Erven mijn kinderen minder als ik (her)trouw met een nieuwe partner?

Nieuw-samengestelde gezinnen zijn vandaag heel courant. Het gebeurt dan ook wel eens dat een man of vrouw in het huwelijksbootje wil stappen...

Worden kinderen uit je eerste huwelijk benadeeld inzake hun erfenis als je hertrouwt?

Er zijn steeds meer nieuw samengestelde gezinnen. Kinderen uit deze gezinnen hoeven niet meteen te vrezen voor hun erfenis als één van...

5 vragen en antwoorden voor partners met kinderen uit een vorige relatie

Koppels met kinderen uit een vorige relatie komen dikwijls over de vloer bij notariskantoren. Vaak willen partners elkaar beschermen, maar niet ten...

De belangen van je kinderen uit een vorige relatie veiligstellen

Je hebt kinderen uit een vorige relatie, maar nu heb je zin om in het huwelijksbootje te stappen met je nieuwe partner?...

Benadeel ik mijn kinderen uit een vorige relatie als ik in het huwelijksbootje stap?

Kan een huwelijk je kinderen uit een vorige relatie benadelen? Velen zitten met deze moeilijke vraag. Want door te trouwen, wordt je...

Trouwen met je partner: wat met je kinderen uit een vorige relatie?

Is het verstandig om in een huwelijksbootje te stappen als je kinderen hebt uit een vorige relatie? Dat is een vraag die...

Nieuwe infofiche over nieuw samengestelde gezinnen

Erfrecht, plusouders en pluskinderen… niet altijd een eenvoudige zaak. Notariskantoren krijgen vaak vragen over de werking van het erfrecht bij nieuw samengestelde...

De clausule Valkeniers

Klik hier om te downloaden

Nieuw samengesteld gezin: wat kan je regelen bij de notaris?

Klik om te downloaden. 

Valkeniers-clausule

De clausule Valkeniers is een beding dat toegevoegd kan worden aan een huwelijksovereenkomst. Concreet laat de Valkeniers-clausule toe om de nieuwe huwelijkspartner gedeeltelijk...