In de context van "scheiding" vindt u op notaris.be nog volgende 21 artikels artikels.

11 Echtscheiding / uit de echt scheiden
Eén van de manieren waarop een huwelijk kan eindigen.  

12 Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)
Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten...

13 Echtscheidingsbemiddeling
Dit betreft bemiddeling in het kader van echtscheidingen. De (ex)partners trachten door middel van gezamenlijk...

14 Wat behelst een inventaris voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming?
Echtgenoten die tot een echtscheiding door onderlinge toestemming willen overgaan kunnen bij notariële...

15 Hoe verloopt de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming op de rechtbank?
Nadat de notariële regelingsakte is ondertekend, wordt de procedure op de rechtbank ingeleid bij...

16 Wat is het verschil tussen deze bemiddeling en een relatiebemiddeling?
Bemiddeling waarvan hier sprake heeft niets te maken met relatiebemiddeling. Het is niet de bedoeling...

17 Indien mijn notaris heeft opgetreden als bemiddelaar, kan hij daarna het bereikte akkoord nog in een notariële akte gieten (vb regelingsakte bij EOT) ?
Ja. Indien alle partijen akkoord zijn dat de notaris-bemiddelaar daarna verder optreedt als notaris,...

18 Waarom scheiden met de hulp van een notaris?
De notaris helpt u tot een correcte regeling te komen door u voor te lichten over de verschillende mogelijkheden...

19 Kan het contract echtscheiding met onderlinge toestemming nog veranderen?
Ja, maar enkel wat betreft de kinderen en dan uitsluitend in geval van uitzonderlijke en onvoorziene...

20 Wat is de duur van de procedure van een echtscheiding met onderlinge toestemming?
Indien er zich geen problemen voordoen tijdens de procedure, kan alles na een 6 à 7-tal maanden...