Samenlevingscontract

Overeenkomst gesloten tussen wettelijk of feitelijk samenwonenden waarbij hun (wettelijke) samenwoning naar goeddunken geregeld wordt.
Een feitelijk samenlevingscontract kan notarieel of onderhands opgemaakt worden.
Wettelijk samenwonenden zijn verplicht indien zij een samenlevingscontract opmaken dit door de notaris te laten opstellen.
De lasten inzake het vermogen tussen de samenwonenden kan hierin omschreven worden.

In een samenlevingscontract kunnen volgende zaken geregeld worden:
- bezit / eigendomsrecht
- inkomsten en besparingen
- kosten van het huishouden
- wederzijds akkoord voor het aangaan van specifieke overeenkomsten
- kinderen
- situatie in geval van scheiding

 

Omtrent "samenlevingscontract" vindt u op notaris.be nog deze 23 artikels.