Prijsbewimpeling

Dit is bv. het geval wanneer de verkoop wordt gesloten voor € 100.000, maar de partijen komen overeen te laten beschrijven op € 80.000. In geval van bewimpeling aangaande de prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elk van de contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.

 

Omtrent "prijsbewimpeling" vindt u op notaris.be nog deze 1 artikels.