Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van een onroerend goed. Ze stelt de feitelijke toestand van het goed vast op een bepaald moment. Alle bijzonderheden en kenmerken worden erin opgenomen. Vaak wordt ze ook aangevuld met documenten van experten en foto’s.

Een plaatsbeschrijving wordt gebruikt om aan te tonen welke schade door de huurder is aangericht en welke al aanwezig was. Daarom is ze verplicht bij de start van een huurcontract:

  • ofwel wordt de plaatsbeschrijving opgemaakt voordat het goed gebruikt wordt;

  • ofwel wordt de plaatsbeschrijving opgemaakt tijdens de eerste maand van de huur.

Een plaatsbeschrijving is ‘op tegenspraak’. Dat betekent dat alle partijen aanwezig zijn en opmerkingen kunnen geven bij de opmaak. Partijen kunnen zelf de plaatsbeschrijving opmaken of dat laten doen door een deskundige. Als ze beslissen om een deskundige aan te stellen, dan moeten ze samen de kosten betalen, elk voor de helft.

 

Omtrent "plaatsbeschrijving" vindt u op notaris.be nog deze 1 artikels.