Nieuw erfrecht

Omtrent "nieuw erfrecht" vindt u op notaris.be nog deze 17 artikels.

De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen

Het federaal parlement heeft op donderdag 20 juli 2017 een wet tot hervorming van het burgerlijk erfrecht aangenomen. De hervorming van het...

Een erfenis verwerpen of aanvaarden met minder risico’s

Mensen zijn niet altijd verplicht om een erfenis te aanvaarden. Gelukkig maar, want in een erfenis kunnen ook schulden aanwezig zijn… Daarom...

Wat je moet weten over het nieuwe erfrecht

Het nieuwe erfrecht is een feit! Vandaag in het Belgisch Staatsblad: de hervorming van het erfrecht, met een inwerkingtreding op 1 september 2018 Wat...

Mijn vermogen, mijn kinderen...mijn keuze?

Als mensen een lijstje zouden moeten maken van dé belangrijkste zaken in hun leven, dan staat “familie” heel vaak hoog genoteerd. Ouders...

Erven: nieuwe brochure beschikbaar!

Alles wat je moet weten over je erfenis, incl. de nieuwigheden die op 1 september 2018 in werking treden! Wie zijn je...

Wat zijn de voordelen van een schenking?

Je vermogen in de erfenis laten zitten of op voorhand een schenking doen? Zullen je erfgenamen minder belastingen moeten betalen? Kan je...

Minister Koen Geens wil mensen gerust gevoel geven bij schenkingen en successieplanning

Minister van Justitie Koen Geens staat, bij zijn hervorming van het erfrecht, ook stil bij de schenkingen en de successieplanningen die reeds...

Nieuw erfrecht maakt erfovereenkomsten mogelijk

Wat is een erfovereenkomst? Welke mogelijkheden biedt zo'n overeenkomst voor uw erfenis? En wat is de procedure? U krijgt het antwoord in onze...

Schenkingen: nu en in het nieuwe erfrecht

Stel dat je aan één van je kinderen een schenking hebt gedaan. Maar bij je overlijden wens je dat al je kinderen...

5 cruciale vragen over het nieuwe erfrecht

Vanaf 1 september 2018 is het zover: het nieuwe erfrecht treedt in werking. Vanaf die datum krijgen mensen een grotere vrijheid om...

Wat erven echtgenoten van mekaar?

Wat als je al dan niet kinderen hebt? Wat bij een tweede huwelijk? En wat zegt het nieuwe erfrecht hierover? U krijgt het...

Wat je moet weten over het nieuwe erfrecht

Vanaf 1 september 2018 gelden nieuwe regels i.v.m. je erfenis. Wat zijn de nieuwigheden? Ontdek onze vaste rubriek in de nieuwe talkshow van...

Is het erfrecht van de langstlevende huwelijkspartner gewijzigd sinds 1 september 2018?

Ons erfrecht heeft sinds 1 september 2018 een grondige up-date ondergaan. Over de nieuwe regels die betrekking hebben op de erfrechtelijke reserve...

Het nieuwe erfrecht: wat is de impact op jouw erfenis en eerdere schenkingen?

Sinds 1 september 2018 is het erfrecht hervormd. De regels rond erfenissen en schenkingen zijn dus bijgestuurd. Maar wat is de impact...

Wat is een erfenissprong?

Kan je je nalatenschap verwerpen in het voordeel van je kinderen? Wat zegt het nieuwe erfrecht hierover? En hoeveel belastingen moeten er...

Het nieuwe erfrecht en de verrekening van schenkingen

Na de invoering van het nieuwe erfrecht: hoe worden schenkingen in rekening gebracht? Wat zijn de gevolgen voor de erfgenamen? Is er...

Wat is het nut van een erfovereenkomst?

Het nieuwe erfrecht introduceert een nieuw instrument: de erfovereenkomst. Wat kan je hiermee zoal regelen, bv. als het gaat om eerdere schenkingen?...