Maatschap

Een maatschap is een vennootschap met een burgerlijk of handelsdoel die geen rechtspersoonlijkheid bezit. De de goederen van vennootschap vormen bijgevolg het collectief vermogen van de vennoten. Deze zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk. In geval van faillissement zijn het de vennoten die failliet gaan, niet de maatschap zelf. Dezelfde regel geldt voor de belastingen: de maatschap wordt niet belast, wel de vennoten. Daartegenover is de maatschap een zeer flexibele vennootschapsvorm: bij de oprichting is de tussenkomst van de notaris niet vereist en er is geen wettelijk minimumkapitaal vereist. Ook de regels omtrent de boekhouding en het neerleggen van een jaarrekening zijn onbestaande.

 

Omtrent "maatschap" vindt u op notaris.be nog deze 2 artikels.