Leegstandsregister

Leegstaande woningen worden opgenomen in een gemeentelijk register. Een woning staat “leeg” indien ze gedurende twaalf opeenvolgende maanden niet effectief gebruikt of bewoond wordt door een gezin of een alleenstaande. De leegstand wordt vastgesteld aan de hand van objectieve criteria zoals het langdurig aanbieden van de woning als “te koop” of “te huur”, het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning, de onmogelijkheid om de woning te betreden…

 

Omtrent "leegstandsregister" vindt u op notaris.be nog deze 0 artikels.