Lastgeving

Een lastgevingovereenkomst is een overeenkomst waarbij een “lastgever” aan een “lasthebber” een bepaalde opdracht geeft om in zijn naam en voor zijn rekening rechtshandelingen te stellen. De lasthebber moet deze opdracht aanvaarden. In dit kader spreekt men ook wel van een “mandaat”. In sommige gevallen kan de notaris bijvoorbeeld optreden als lasthebber van een cliënt.

 

Omtrent "lastgeving" vindt u op notaris.be nog deze 7 artikels.