Landpacht

Bedoeld wordt de huur van onroerende goederen die vanaf het ogenblik dat de pachter er in het genot van treedt (bij het begin of in de loop van de pachttijd), door deze pachter hoofdzakelijk worden gebruikt in zijn landbouwbedrijf.

 

Omtrent "landpacht" vindt u op notaris.be nog deze 11 artikels.