In de context van "erfrecht" vindt u op notaris.be nog volgende 19 artikels.

1 Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?

2 (stief)kind: iedereen gelijk voor de wet?
Vandaag zijn nieuw samengestelde gezinnen courant. Veel gezinnen zijn immers samengesteld uit een koppel...

3 9 interessante vragen over erven
Ik beschouw het kind van mijn partner als mijn kind, kan ik hem laten erven? Stiefkinderen hebben geen...

4 Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?
Wat voorziet het erfrecht qua bescherming? Wat als het koppel kinderen heeft? U krijgt het antwoord...

5 5 misverstanden over successieplanning
“Successieplanning” klinkt niet meteen als muziek in de oren voor de meeste mensen. Het begrip...

6 Verschillen tussen samenwonen en trouwen qua erfrecht
Feitelijk of wettelijk samenwonen: wat is het verschil? En hoe zit het met het erfrecht als jullie getrouwd...

7 Feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en trouwen: wat zijn de verschillen?
De manier waarop je je relatie al dan niet regelt, heeft heel wat gevolgen. Op het vlak van erfrecht...

8 De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen
Het federaal parlement heeft op donderdag 20 juli 2017 een wet tot hervorming van het burgerlijk erfrecht...

9 Wat je moet weten over het nieuwe erfrecht
Het nieuwe erfrecht is een feit! Vandaag in het Belgisch Staatsblad: de hervorming van het erfrecht,...

10 Alles weten over het nieuwe erfrecht? Ontdek onze brochure!
Het erfrecht wordt in een nieuw jasje gestoken. Vanaf 1 september 2018 zullen de regels inzake erven...

11 Het nieuwe erfrecht kort samengevat: ontdek onze infofiche!
Vanaf 1 september 2018 veranderen de regels over erven en schenken. Wat zijn de nieuwigheden en wat is...

12 Het duo-legaat: minder successierechten via een goed doel
Wil je een goed doel steunen én er tegelijkertijd voor zorgen dat een nichtje/neefje of een vriend/vriendin...

13 De hervorming van het erfrecht in 3 minuten!
Wat zijn de krachtlijnen van het nieuwe erfrecht? Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels? Moet je intussen...

14 Samenwonen of trouwen: wat als er kinderen zijn?
In onze moderne maatschappij is trouwen al lang niet meer de norm. Veel koppels kiezen bewust of onbewust...

15 5 cruciale vragen over het nieuwe erfrecht
Vanaf 1 september 2018 is het zover: het nieuwe erfrecht treedt in werking. Vanaf die datum krijgen mensen...

16 Wat je moet weten over het nieuwe erfrecht
Vanaf 1 september 2018 gelden nieuwe regels i.v.m. je erfenis. Wat zijn de nieuwigheden? Ontdek onze...

17 Het erfrecht van de langstlevende partner
De erfenisregels zijn sinds 1 september 2018 grondig gewijzigd en dat heeft ook invloed op het erfrecht...

18 Niet trouwen, maar toch alles goed regelen? Zo pak je het aan!
Trouwen? Niet iedereen gaat ervoor. Maar de meeste koppels willen elkaar toch voldoende beschermen voor...

19 Om volop te kunnen genieten van ons pensioen zijn we van plan om naar Frankrijk te verhuizen waar we een onroerend goed bezitten. Verandert dat iets aan ons erfrecht?
Elk land heeft zijn eigen regels als het op erfrecht aankomt. Het erfrecht van onze buurlanden kan op...