Erfpacht

Een zakelijk recht waardoor de erfpachter een onroerend goed, vaak een stuk grond of een akker, dat aan iemand anders toebehoort mag gebruiken. De erfpachter betaalt aan de erfverpachter daarvoor op vaste tijdstippen, meestal jaarlijks, een geldsom of een vergoeding in natura (de canon). Minimaal 27 jaar en maximaal 99 jaar.

 

Omtrent "erfpacht" vindt u op notaris.be nog deze 2 artikels.