Echtscheidingsbemiddeling

Dit betreft bemiddeling in het kader van echtscheidingen. De (ex)partners trachten door middel van gezamenlijk overleg onder leiding van een bemiddelaar (eventueel de notaris – bemiddelaar) zelf tot een optimale regeling van de scheiding en de gevolgen daarvan te komen, zonder dat er over de geschilpunten moet worden geprocedeerd bij de rechtbank. Dit vormt een onderdeel van de regelgeving betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken.

 

Omtrent "Echtscheidingsbemiddeling" vindt u op notaris.be nog deze 2 artikels.