Boedelbeschrijving

De boedelbeschrijving heeft tot doel de omvang van de huwelijksgemeenschap of de onverdeeldheid die tussen de echtgenoten bestaat, vast te stellen. Naar aanleiding van een echtscheiding kunnen de echtgenoten een boedelbeschrijving opmaken indien zij dit wensen. De boedelbeschrijving wordt dan opgesteld bij notariële akte.

 

Omtrent "boedelbeschrijving" vindt u op notaris.be nog deze 7 artikels.