Bodemattest

Bij iedere verkoop moet de eigenaar (de persoon die zijn onroerend goed wil overdragen) een bodemattest vragen aan OVAM. Dit attest, afgeleverd door OVAM, vermeldt of het perceel al dan niet opgenomen is in het Grondeninformatieregister. De inhoud van dit attest bepaalt het “risico-gehalte” van een grond en geeft aan of er een bodemonderzoek noodzakelijk is.

 

Omtrent "bodemattest" vindt u op notaris.be nog deze 13 artikels.

Altijd een bodemattest nodig bij verkoop van een eigendom?

Brussels Instituut voor milieubeheer - Leefmilieu Brussel (BIM)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil op haar grondgebied toezicht houden op het milieu in al zijn aspecten. De overheidsdienst die deze taak...

EEN ONROEREND GOED VERKOPEN: IS EEN BODEMATTEST VERPLICHT?

Stel: u wil een onroerend goed verkopen in Vlaanderen. Is het dan altijd verplicht om een bodemattest aan te vragen? U krijgt het...

Je woning verkopen: hoe kan je ervoor zorgen dat alles vlot verloopt?

Maak alvast tijdig je huiswerk: denk maar aan alle documenten die je zeker nodig hebt. Voor welke documenten moet je zelf zorgen?...

Het bodemattest

Bij de verkoop van een onroerend goed heb je verschillende attesten nodig. Deze attesten geven de koper meer informatie over de kwaliteit...

Een grond kopen: waarom heb je een bodemattest nodig?

Wat is een bodemattest? Wat zijn risicogronden? Wat houdt een bodemonderzoek in? En met welke kosten moet je rekening houden? U krijgt het...

Welke documenten heb je nodig bij de verkoop van je woning?

Van plan om je woning te verkopen? Dan zal je bepaalde documenten nodig hebben. Kopers moeten immers volledig geïnformeerd zijn. Sommige documenten moet...

Bodemattest

Bij iedere verkoop moet de eigenaar (de persoon die zijn onroerend goed wil overdragen) een bodemattest vragen aan OVAM. Dit attest, afgeleverd...

OVAM

OVAM staat voor de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (http://www.ovam.be/). Bij elke overdracht van een onroerend goed bezorgt de OVAM een...

Bodemdecreet

Vóór het sluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst moet de verkoper in het Vlaamse Gewest per kadastraal perceel een bodemattest voorleggen aan de...

Oriënterend bodemonderzoek

Wanneer op een onroerend goed dat verkocht wordt een activiteit werd of wordt uitgeoefend of een inrichting gevestigd is of was die...

Blanco bodemattest

Een bodemattest waarbij OVAM verklaart niet te beschikken over gegevens in verband met de bodemkwaliteit van de betrokken grond. Dit betekent dat...

Heb ik altijd een bodemattest nodig bij de verkoop van een eigendom ?

Dit wordt bepaald in het Bodemdecreet. Naar aanleiding van de verkoop van een eigendom in het Vlaams Gewest is de verkoper wettelijk verplicht...