De zetel

Elke vennootschap moet een maatschappelijke zetel hebben. De plaats van de zetel zal bepalend zijn voor de taal van de statuten van de vennootschap. Dat betekent dat vennootschappen die hun zetel in Vlaanderen hebben, verplicht zijn hun statuten in het Nederlands op te stellen en vennootschappen die hun zetel in Wallonië vestigen, verplicht zijn de Franse taal aan te nemen. Voor Brussel hebben de vennootschappen de keuze en kan het zelfs tweetalig.

Indien de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander taalgebied, dient de vennootschap bijgevolg haar statuten aan te passen.

 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de maatschappelijke of statutaire zetel, die in de statuten is vermeld, en anderzijds de werkelijke zetel, zijnde de plaats van waaruit de vennootschap werkelijk wordt bestuurd. Ons land hanteert de zogenaamde zetelleer en kijkt dus naar de statutaire zetel, maar gaat wel uit van het vermoeden dat de statutaire zetel de werkelijke zetel is.

Naast de maatschappelijke zetel kan een vennootschap ook filialen of vestigingen hebben, die op zichzelf geen aparte rechtspersonen zijn, maar als vestiging wel een in de KBO eigen geregistreerd adres hebben.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap kan te allen tijde worden verplaatst via een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat dient bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
Wanneer de vennootschap echter in vereffening is, kan de zetel slechts verplaatst worden mits homologatie door de rechtbank en dit ter bescherming van de schuldeisers.