Het samenlevingscontract

De ongehuwde partners die de gevolgen van hun samenwonen en het beëindigen van hun relatie willen vastleggen, moeten onderling afspraken maken. Dit kan bijvoorbeeld in een samenlevingscontract of naar aanleiding van de aankoop van een woning.

 

Wat niet geregeld kan worden

De notaris zal erop wijzen dat het samenlevingscontract geen beperkingen kan opleggen aan de individuele vrijheid van de partners. Wie ongehuwd samenwoont, kan zijn levensgezel bijvoorbeeld niet verplichten om:

  • trouw te zijn;
  • samen te wonen (ook niet voor een minimumtermijn);
  • na de scheiding een in de tijd onbeperkte vergoeding te betalen.

Je partner laten erven kan niet geregeld worden met een samenlevingscontract, maar wel met een testament.

Wat wel geregeld kan worden

In het samenlevingscontract kan je enkel de organisatie van het gezin en een aantal gevolgen van het samenwonen voor het bezit regelen. Hierna krijg je een beeld van wat je in zo’n contract kan vastleggen.

Wie bezit wat. Deze vraag wordt verder uitgebreid beantwoord.

De inkomsten en besparingen. Welk bedrag wordt maandelijks op de gemeenschappelijke rekening gestort om bijvoorbeeld de kosten van het huishouden te betalen?

Wat zijn de kosten van het huishouden. Wat wordt precies met de gemeenschappelijke rekening betaald? Ook de onderhoudskosten van de cabrio van Leen? Het onderhoudsgeld voor Filips eerste echtgenote? Er kan worden afgesproken dat, indien één van beide partners geen inkomen heeft, die toch voldoende bijdraagt door het huishouden te doen.

Wederzijds akkoord. Een samenwonend koppel kan afspreken dat zij allebei akkoord moeten gaan om bepaalde contracten te tekenen. Zo kunnen ze ook bij feitelijk samenwonen bepalen dat de gezinswoning enkel verkocht mag worden als beide partners dat willen. Maar als Filip het huis verkoopt zonder het akkoord van Leen, is de koop tóch geldig afgesloten. Leen kan alleen een schadevergoeding eisen.

Huur. Wie neemt het huurcontract over bij een eventuele scheiding (als de partners samen het huurcontract ondertekenden)?

Kinderen. Moet Filip ook mee betalen voor de kosten van de kinderen van Leen? Zijn de kinderen van allebei, wat gebeurt er dan na de scheiding? Blijven ze bij Leen inwonen? Hoeveel moet Filip bijdragen voor de kosten van hun opvoeding? Eén en ander kan het best geregeld worden in een samenlevingscontract.