Feitelijk en wettelijk samenwonen

Wie ongehuwd samenwoont, hoeft niet te voldoen aan allerlei formaliteiten. Aan ongehuwd samenwonen zijn ook geen bijzondere rechten en verplichtingen verbonden. Beide partners genieten een grote vrijheid.

Sedert 1 januari 2000 bestaat de tussenmogelijkheid om wettelijk samen te wonen.
Deze wettelijke samenwoning biedt een minimale bescherming aan diegenen die niet kunnen of willen trouwen. Indien wettelijke samenwoners een grotere bescherming wensen dan de wet voorziet kunnen zij een samenlevingsscontract laten opstellen door de notaris. In de praktijk leken slechts weinig samenwoners te kiezen voor deze wettelijke samenwoning.
Zoals verder in deze rubriek zal blijken, hadden wettelijk samenwoners immers vooral plichten en weinig rechten. Sedert 18/05/2007 werd een erfrecht ingevoerd voor wettelijk samenwonenden. Vermoedelijk zal dit zijn impact hebben op het aantal samenwoners die voor de wettelijke samenwoonst zullen kiezen.
Bovendien kan de verklaring van wettelijke samenwoning, en dus de gevolgen ervan, eenzijdig door één van de partners worden herroepen.

Lees hier meer over de belangrijkste juridische verschillen tussen ongehuwd feitelijk en wettelijk samenwonen.