Er bestaan verschillende soorten huwelijksvermogensstelsels

Op het ogenblik dat twee mensen met elkaar huwen, beloven zij met elkaar lief en leed te zullen delen. Maar naast lief en leed zullen ze ook bezittingen verkrijgen, schulden aangaan, goederen kopen en erven, een inkomen verwerven... Dat zal allemaal op een bepaalde manier tussen hen “verdeeld” worden. Het huwelijksvermogensrecht is de rechtstak die dit alles regelt. Er bestaan dus regels die bepalen welk goed van wie is:  van beide echtgenoten, gemeenschappelijk of onverdeeld is, of van één echtgenoot alleen. Dat alles wordt bepaald door het huwelijksvermogensstelsel.

 

Bij de notaris

  • Als u trouwt, kunt u ervoor kiezen om een huwelijkscontract af te sluiten. Wat kunt u allemaal laten opnemen in zo'n contract? En bent u verplicht om het contract af te sluiten voor u trouwt of kan het ook nog nadien? De notaris legt uit.