20

Wie betaalt de begrafeniskosten?

Bij een overlijden horen helaas ook bepaalde kosten, denk maar aan de kosten voor de begrafenis, de kosten voor de koffietafel of de rouwmaaltijd. De begrafeniskosten kunnen op verschillende manieren worden betaald:
1. De begrafeniskosten kunnen vooraf betaald worden uit de nalatenschap. (indien er voldoende vermogen is natuurlijk). Aan de hand van een begrafenisfactuur kan de bank van de overledene rechtstreeks het verschuldigde bedrag betalen.
2. Een erfgenaam kan de begrafeniskosten betalen en zich hierna verhalen op de rest van de erfgenamen. De wet schrijft immers voor dat iedere erfgenaam moet bijdragen in de betaling van de schulden en de lasten van de nalatenschap, ieder naar evenredigheid van wat hij daaruit ontvangt.
3. Bij de aangifte van nalatenschap, kunt u deze kosten inbrengen als schuld van de nalatenschap. Daardoor zult u minder erfenisrechten moeten betalen. Er zijn ook andere kosten die u kunt inbrengen als schuld van de nalatenschap. Raadpleeg hiervoor uw notaris.

Opgelet: het betalen van begrafeniskosten is niet afhankelijk van het al dan niet aanvaarden van de nalatenschap. Ook de erfgenaam die een nalatenschap verwerpt, kan worden verplicht bij te dragen in de begrafeniskosten. Indien u zelf een contract met de begrafenisondernemer hebt afgesloten bent u contractueel verbonden, zelfs als u de nalatenschap verwerpt.

Omgekeerd geldt de regel ook: het is niet omdat u de begrafeniskosten op u neemt dat u daarmee de nalatenschap aanvaardt.

Merk op dat u in sommige gevallen wel recht heeft op een begrafenisvergoeding. Informeer u hierover.