10

Waar moet ik op letten als ik een eigen zaak begin?

Een zaak opstarten houdt risico's in. U wil die voor uzelf en uw partners zo veel mogelijk beperken.

Bent u gehuwd, dan kunt u kiezen voor een huwelijksstelsel van zuivere scheiding van goederen. In dat geval komt het vermogen van uw echtgenoot niet in gevaar.

Om uw persoonlijke goederen te beschermen, kunt u een vennootschap oprichten. Zo beperkt u dan het risico tot uw inbreng in de vennootschap.

Indien u een zaak begint samen met anderen, dan kunt u in het vennootschapscontract de basis leggen voor een goede samenwerking.

De notaris adviseert u hierbij.