11

Wat is het wettelijk kader van het CRH?

De wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, en de wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972 en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister.

Voor meer vragen over “huwen en samenwonen”, zie de rubriek op notaris.be