10

Ondertussen ben ik gescheiden, maar ik zie nog registraties van mijn vorige samenlevings-of huwelijksovereenkomst vermeld staan. Is dit correct?

Alle notariële samenlevingsovereenkomsten en alle huwelijksovereenkomsten worden verplicht vermeld in het CRH, ongeacht de burgerlijke staat van de partijen, dus ongeacht of zij al dan niet nog gehuwd of wettelijk samenwonend zijn. 

Het kan dus zijn dat u in uw resultaten nog overeenkomsten terugvindt met een ex-partner. Dit is normaal aangezien alle overeenkomsten geregistreerd worden zonder rekening te houden met uw actuele situatie. Zo wordt er geen update gedaan van uw burgerlijke staat.