14

In hoever sta ik in voor handelsschulden van mijn echtgenoot?

Wij zijn gehuwd zonder huwelijkscontract. Mijn echtgenoot is tijdens ons huwelijk zelfstandige-handelaar geworden. Hij maakt schulden, vooral voor zijn zaak. In hoever sta ik in voor de schulden van mijn man ? Ik heb onder andere meegetekend voor een krediet dat hij onlangs heeft aangegaan.

Omdat u geen huwelijkscontract afsloot bent u gehuwd onder het wettelijk stelsel.

Het wettelijk stelsel onderscheidt drie soorten goederen:

  1. De goederen die samen toebehoren aan beide echtgenoten, het gemeenschappelijk vermogen.
  2. De goederen die uitsluitend toebehoren aan de ene echtgenoot of zijn eigen vermogen.
  3. De goederen die uitsluitend toebehoren aan de andere echtgenoot of zijn eigen vermogen.

Anderzijds kent het wettelijk stelsel ook drie soorten schulden:

  1. Gemeenschappelijke schulden.
  2. Eigen schulden van de ene echtgenoot.
  3. Eigen schulden van de andere echtgenoot.

In antwoord op uw vraag onderzoeken wij hierna welke goederen instaan voor schulden gemaakt door uw echtgenoot.

A. Schulden aangegaan voor zijn beroep.

Dit soort schulden zijn in regel gemeenschappelijke schulden, maar de schulden door een van de echtgenoten aangegaan bij de uitoefening van zijn beroep zijn enkel verhaalbaar op het eigen vermogen van de echtgenoot die de schuld heeft aangegaan en op het gemeenschappelijk vermogen. Dus niet op het eigen vermogen van de andere echtgenoot.

Voor het bekomen van een krediet in het kader van een beroep, zal door de kredietinstelling bijna altijd de handtekening van beide echtgenoten worden gevraagd (hoewel dit niet strikt noodzakelijk is). In dat geval zijn de beide echtgenoten gehouden tot terugbetaling van de schuld en zal de schuldeiser zich kunnen verhalen op de drie vermogens, het uwe, dat van uw echtgenoot, en het gemeenschappelijk vermogen.

U beschikt echter over de mogelijkheid in bepaalde gevallen, aan de rechtbank te vragen uw echtgenoot te verbieden een bepaald beroep uit te oefenen. De schulden die hij dan toch aangaat voor dit beroep zijn uitsluitend verhaalbaar op zijn eigen vermogen tenzij het gemeenschappelijk vermogen uit dat beroep voordeel heeft getrokken. De bewijslast hiervoor rust op de schuldeiser.

B. Schulden aangegaan door uw echtgenoot voor de huishouding of de opvoeding van de kinderen.

Dit zijn ook gemeenschappelijke schulden.

Deze schulden mogen door elke echtgenoot afzonderlijk worden aangegaan en zijn verhaalbaar op de drie vermogens voor zover zij niet buitensporig zijn, gelet op de levensstandaard van het gezin.

C. Andere schulden als leningen, persoonlijke leningen, aankopen op afbetaling, hypotheeklening op gemeenschappelijke goederen, huurovereenkomsten van meer dan negen jaar, mogen slechts met toestemming van beide echtgenoten worden aangegaan.

Wanneer een echtgenoot deze aangaat zonder toestemming van de andere echtgenoot zijn deze alleen verhaalbaar op diens eigen goederen, tenzij het gemeenschappelijk vermogen (zoals hiervoor) een voordeel heeft getrokken uit deze schulden.