7

Waarom onmiddellijk een notaris inschakelen bij de aan- of verkoop van een onroerend goed?

Het kopen of verkopen van een onroerend goed is een belangrijke beslissing in uw leven.

Dergelijke stap vereist dus rijp beraad en een maximum aan voorzorgen. U hebt op dat moment nood aan deskundige raad.

Kortom, iemand die uw belangen ter harte neemt. Dit is de notaris, vermits hij gehouden is door een strikte deontologie die hem verplicht op objectieve wijze raad te geven aan beide partijen.

De notaris treedt van oudsher op bij vastgoedbemiddeling als sleutelfiguur vanaf de beslissing tot aan- of verkoop tot de ondertekening van de notariële akte.

Telkens hij de partijen bijstaat garandeert hij hen de noodzakelijke juridische zekerheid en zal daarvoor ondermeer talrijke opzoekingen verrichten.

Daarbij verlangt u als consument meer dan ooit een persoonlijke benadering, veeleer dan typecontracten die eenzijdig worden opgelegd.

De notarissen hebben hun dienstverlening de laatste jaren fel uitgebreid ook op informaticagebied.

Wanneer u de notaris van bij het begin aanspreekt hebt u de garantie op een transparante en juridisch waterdichte transactie.

De notaris is onpartijdig, onafhankelijk en verzorgt alle stappen van de verkoop vanaf de publiciteit, over het opmaken van de verkoopovereenkomst, tot het ondertekenen van de notariële akte.

Zo kiest u voor een volledige dienstverlening waarbij kwaliteit vooropstaat.