Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot: een draak met veel koppen

Wat zijn de erfrechten van de langstlevende echtgenoot in de nalatenschap? Dat varieert. Spelen er nog andere mensen een rol in deze erfenis?

 

Er zijn kinderen

De langstlevende echtgenoot erft het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. Het is onbelangrijk of deze kinderen van de overledene geboren zijn in het huwelijk met de langstlevende. De erfrechten van de kinderen worden beperkt tot de blote eigendom.

 

"Het is onbelangrijk of kinderen geboren zijn in het huwelijk"

 

Er zijn geen kinderen, maar wel andere bloedverwanten

Laat de gehuwde overledene alleen ouders, broers, zussen of verdere familieleden in de erfelijke graad na? Dan erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de eigen goederen van de overledene en de volle eigendom van diens aandeel in het gemeenschappelijk vermogen. Hier erft de langstlevende dus een deel in volle eigendom.

De langstlevende echtgenoot die gehuwd is onder een gemeenschapsstelsel krijgt in deze situatie (naast het vruchtgebruik op de eigen goederen van de vooroverledene) dus de volle eigendom van heel het gemeenschappelijk vermogen. De ene helft – zijn helft – krijgt hij dankzij het huwelijksvermogensrecht en de andere helft – die van de vooroverledene – dankzij het erfrecht.

"Echtgenoten kunnen elkaar meer geven dan wettelijk voorzien"

Zijn de echtgenoten gehuwd onder het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen? Dan gaat alles naar de langstlevende in volle eigendom. Er bestaat in dat geval in principe alleen een gemeenschappelijk vermogen en er zijn dan geen eigen goederen van de overledene.

Zijn de echtgenoten gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen? Dan bestaat er geen gemeenschappelijk vermogen. De langstlevende echtgenoot erft alleen het vruchtgebruik op de eigen goederen van de overledene.

 

Er zijn geen bloedverwanten in de erfelijke graad die erven

De langstlevende echtgenoot krijgt de hele nalatenschap in volle eigendom.