Samenwonen in het Waals Gewest

Ook het Waals Gewest schakelde het tarief tussen samenwonenden gelijk met dat tussen echtgenoten. De erfgenaam moet op de dag van het overlijden met de erflater samenwonen en met hem een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd. Feitelijke samenwonenden ondergaan het zeer hoge tarief ‘vreemden’.