Gunstregeling voor de Waalse gezinswoning

Het Waals gunsttarief voor de schenking van de gezinswoning is alleen weggelegd voor de schenkingen in de rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijke samenwoners.

 

Tarieven

Schijf van de schenking
0,01 tot 25.000,00 € 1%  
25.000,01 tot 50.000,00 € 2% 250 €
50.000,01 tot 175.000,00 € 5% 750 €
175.000,01 tot 250.000,00 € 12% 7.000 €
250.000,01 tot 500.000,00 € 24% 16.000 €
meer dan 500.000 € 30% 76.000 €
 

Het gunsttarief geldt tot een waarde van € 250.000. Daarboven gelden de normale schenkingstarieven.

Voorwaarden

  1. De schenking gaat over een onroerend goed in het Waals Gewest.
  2. Dit onroerend goed is geheel of gedeeltelijk voor bewoning bestemd. Bouwgronden zijn uitgesloten.
  3. De schenker schenkt zijn aandeel in volle eigendom.
  4. Het geschonken onroerend goed is op het moment van de schenking minstens vijf jaar de hoofdverblijfplaats van de schenker, tenzij die wegens overmacht ergens anders moest wonen.
  5. De begiftigde vraagt de toepassing van het gunsttarief. Hij heeft geen andere verplichtingen. Het maakt niet uit wat hij doet met de geschonken woning.
  6. Er bestaat geen ‘uitsluitingsregel’ voor de begiftigde. Hij mag al een andere woning bezitten in België of in het buitenland.
 

De Waalse regeling bevat een abattement voor de hier bedoelde schenkingen. Schenkingsakten volgens het gunsttarief zijn vrijgesteld van het schenkingsrecht tegen een bedrag van € 12.500. Is het brutoaandeel van de begiftigde die van het gunsttarief genoot niet hoger dan € 125.000? Dan is een bijkomend abattement van nogmaals € 12.500 van toepassing.