Gunstregeling voor de Brusselse gezinswoning

Brussel kent een verlaagd tarief voor de schenking van de gezinswoning. De Brusselse regeling is niet beperkt in tijd.

 

Tarieven

Schijven
                                                  
Rechte lijn tussen echtgenoten, tussen (wettelijke) samenwonenden
0,01 tot 50.000 € 2% (i.p.v. 3%)
50.000 tot 100.000 € 5,3% (i.p.v. 8%)
100.000 tot 175.000 € 6% (i.p.v. 9%)
175.000 tot 250.000 € 12% (i.p.v. 18%)
250.000 tot 500.000 € 24%
boven de 500.000 € 30%
 

Enkele voorwaarden

  1. De schenking gaat over een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk dient voor bewoning. U kunt geen bouwgrond schenken tegen het gunsttarief.
  2. De woning of het appartement ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  3. De schenker schenkt de volle eigendom.
  4. De schenker schenkt het volledig aandeel dat hij in het onroerend goed heeft.
  5. De begiftigde mag niet volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed, dat geheel of gedeeltelijk voor bewoning dient. Dit is de ‘uitsluitingsregel’
  6. Minstens één van de begiftigden vestigt zijn hoofdverblijfplaats binnen de twee jaar op het adres van de geschonken woning.
  7. De begiftigde vraagt in de schenkingsakte uitdrukkelijk de toepassing van de gunstmaatregel.

 

 

Het tarief tot € 250.000 wordt met een derde verlaagd. Daarboven gelden de normale schenkingsrechten.