Regionale verschillen inzake schenkingsrechten

Sinds het politieke 'Lambermont-akkoord' van enkele jaren terug zijn de gewesten (en niet langer de federale overheid) exclusief bevoegd voor schenkingsrechten.
Dit heeft tot gevolg dat het tarief van de schenkingsrechten verschillend is in het Vlaams, Brussels en Waals Gewest. Om te weten in welk geval welke fiscale regels en tarieven moeten worden toegepast, heeft de wetgever een zogenaamd lokalisatiecriterium uitgedokterd.

 

Dit criterium bepaalt welk gewestelijk fiscaal regime toepasselijk is. Het wordt hier herhaald dat dit onderdeel enkel betrekking heeft op schenkingen die belast worden in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Voorbeeld 1

Jan woont in Brugge en schenkt zijn effectenportefeuille aan zijn zoon Bert. De schenkbelasting is van toepassing.
Of: Jeanne woont in Evere en schenkt haar appartement te Oostduinkerke aan haar neef Robert. De Brusselse schenkingsrechten zijn van toepassing.

 

Voorbeeld 2

Herman doet een schenking. Hij woont op dat moment in Ukkel. In de vijf jaar voorafgaand aan de schenking woonde hij gedurende de twee laatste jaren in Ukkel (Brussels Gewest) en de voorgaande drie jaren in Dilbeek (Vlaams Gewest). De schenkingsbelasting is op deze schenking van toepassing.

 

De fiscale woonplaats van de schenker wordt beoordeeld in een tijdskader van vijf jaar voorafgaand aan de schenking. Was de schenker in de vijf jaar voorafgaand de schenking woonachtig in meerdere gewesten, dan zal men kijken naar het gewest waar hij het langst gewoond heeft.

 
 

De (fiscale) woonplaats van de schenker is het enige relevante criterium.

Tenminste als de schenker een rijksinwoner is (in België zijn gebruikelijke woonplaats heeft).
Is de schenker een niet-rijksinwoner dan gelden andere regels.
Informeer u daarom bij uw notaris.

De plaats waar de notaris die de schenkingsakte zal tekenen, kantoor houdt, speelt geen enkele rol. De woonplaats van de begiftigde is evenmin van belang. Ook de plaats van ligging van het geschonken roerend of onroerend goed is irrelevant.