De belastbare grondslag

De schenkbelasting wordt steeds berekend op de verkoopwaarde van het geschonken goed. Deze regel geldt zowel voor de schenking van roerende goederen als van onroerende goederen. Schenker en begiftigde moeten in de schenkingsakte deze verkoopwaarde waarheidsgetrouw opgeven. De ontvanger van de registratierechten kan deze waardering controleren. Is hij van oordeel dat de waarde te laag is, dan kan hij bijkomende schenkbelasting opeisen.

 

Wordt er slechts blote eigendom geschonken of enkel vruchtgebruik, dan gelden bijzondere wettelijk vastgelegde forfaitaire regels om de verkoopwaarde van het geschonken goed te bepalen.