Fiscale aspecten bij schenkingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Het Vlaams Gewest heeft als eerste in België de schenkbelasting op roerende goederen
(nl. geld, effecten, juwelen, kunstwerken, enz.) aanzienlijk verlaagd naar 3% of 7%.
Deze maatregel trad in werking op 1 januari 2004 en was meteen een schot in de roos.
Doordat de opbrengsten uit schenkingsrechten in Vlaanderen fors in de hoogte schoten, kreeg de nieuwe regeling snel navolging. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen roerende goederen sinds 9 maart 2005 aan dezelfde lage tarieven geschonken worden.
In Wallonië gelden sinds 19 mei 2014 drie tarieven (3,3%, 5,5% en 7,7%).

 

Erfenissen komen te laat, wordt wel eens beweerd. Vandaar dat steeds meer mensen een beroep doen op de figuur van de schenking binnen het kader van vermogens- of successieplanning. Bovendien kan een schenking een aardige belastingbesparing opleveren op het vlak van de erfbelasting. Wat men tijdens het leven wegschenkt behoort immers niet langer tot de erfenis. Zodoende komen de erfgenamen bij een later overlijden in minder hoge belastingtarieven terecht.

 

In deze rubriek overlopen we de belangrijkste fiscale aspecten van de schenking, zowel van roerende (geld, effecten, kunstvoorwerpen) als van onroerende goederen (huizen, gronden). We beperken ons in deze complexe materie evenwel tot het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Bij de notaris

  • Wat moet je doen als je onroerende goederen wil schenken aan je kinderen of nabestaanden tijdens uw leven want u wil vermijden dat zij hiervoor erfbelastingen zullen moeten betalen. Hoe pakt u dat aan?
    De notaris geeft meer uitleg.
 
 

De notaris is ook in deze materie de geknipte persoon om u te begeleiden.

Er komt immers heel wat bij kijken. Schenkingen raken aan het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, materies waarmee de notaris vertrouwd is. Bovendien heeft een schenking tal van fiscale implicaties, zowel op het vlak van de registratiebelasting als de erfbelasting.