Welke vorm van testament kiezen?

Op het eerste gezicht lijkt een eigenhandig testament het eenvoudigst en het goedkoopst. Het risico is echter reëel dat dit verloren gaat of in handen van een niet-erfgenaam belandt met alle mogelijke gevolgen. De tekst van een dergelijk testament is doorgaans eenvoudig, maar dan ook onvolledig. Het ontbreekt de testamentmaker aan juridische kennis om aanvullende schikkingen te formuleren voor het geval zijn legataris voor hem of zelfs na hem overlijdt.
Daarenboven is er een probleem van bewaring. Men vergeet waar het testament ligt of het kan zelfs vernietigd worden.

Hieraan kan verholpen worden door het bij een notaris in bewaring te geven die zal zorgen voor bekendmaking in het CRT. Tussen uw eigen papieren steekt u dan een briefje zodat uw erfgenamen weten dat zij na uw overlijden contact met die bepaalde notaris moeten opnemen.

 

Hoe dan ook, de bewijskracht van een onderhands testament is gering.
Het volstaat dat de erfgenamen het niet erkennen opdat de legatarissen moeten bewijzen dat het wel de erflater is geweest die het heeft ondertekend.

Het internationaal testament zal misschien nuttiger zijn voor een wereldburger en is steeds rechtsgeldig, ongeacht de plaats waar het werd opgemaakt, de ligging van de goederen, de nationaliteit en de woon- of verblijfplaats van de erflater.