Het Notarieel Fonds

Het Notarieel Fonds is een financieringsorganisme van sociale aard, opgericht door de wet.

Het komt tussen in het kader van sociale maatregelen, zoals de gratis verwerping van nalatenschappen, de vermindering van het ereloon bij sociale aankopen en de vermindering bij de aankoop van een enige woning.

 

Werking van het Notarieel Fonds

Bij een sociale aankoop geniet de particulier van een korting van 250 € op het ereloon. Dit is een aankoop van een enige gezinswoning waarvoor een fiscale vermindering geldt en die voor minstens de helft gefinancierd wordt door een sociale lening.

Daarnaast kunnen particulieren die een enige en eigen woning aankopen voor een aankoopprijs tot 375.000 euro, genieten van een korting op het ereloon die afhankelijk is van de koopprijs.

Opgelet: Deze verschillende kortingen kunnen niet gecumuleerd worden. De burger geniet automatisch van de hoogste korting. Dit is

  • ofwel de korting van 250 euro op het ereloon,
  • ofwel de toepassing van het aangepaste barema Jbis voor de aankoop van een gezinswoning.

Omgekeerd zal een deel van het door de notaris ontvangen ereloon naar het Notarieel Fonds gaan voor alle aankopen vanaf 375.000 euro.

Daarnaast betaalt iedere notaris eveneens een eigen jaarlijkse bijdrage aan het Notarieel Fonds.

De werking van het Notarieel Fonds (een solidariteitsmechanisme), strekt ertoe de continuïteit van de notariële dienstverlening en de spreiding van de kantoren te vrijwaren. Zo kan iedere burger steeds beroep doen op een notaris binnen de eigen gemeente of stad.

Het Notarieel Fonds is een aparte rechtspersoon, door de wet opgericht bij de Nationale Kamer van notarissen die instaat voor de administratie van het fonds.

 

 

 

Privacyverklaring Nationaal Fonds