Het Notarieel Fonds

Het Notarieel Fonds is een financieringsorganisme van sociale aard, opgericht door het notariaat. Personen die een bescheiden woning aankopen, kunnen sinds 1 januari 2000 genieten van een korting van 250 euro op het ereloon van de notaris die de akte verlijdt.

 

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan deze korting:

  • het moet gaan om een enige gezinswoning, voor eigen gebruik;
  • het moet gaan om een aankoop met toepassing van het verminderd registratierecht;
  • de kopers moeten minstens voor de helft van de aankoopprijs lenen bij een sociale kredietmaatschappij.

Met deze sociale maatregel draagt het notariaat ertoe bij dat meer mensen in staat zijn een woning aan te kopen. Alle notarissen van het land storten jaarlijks een bijdrage (in functie van het netto-resultaat van hun kantoor) aan het zogenaamde Notarieel Fonds. Elke notaris kan via het Notarieel Fonds de kost van de toegestane korting terugvorderen indien aan de 3 bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Het Notarieel Fonds is een uniek initiatief dat de onderlinge solidariteit tussen notarissen illustreert. Dankzij de oprichting ervan wordt immers vermeden dat notarissen die gevestigd zijn in een streek met veel bescheiden woningen meer zouden moeten bijdragen dan notarissen die elders hun kantoor uitbaten.

Het Notarieel Fonds is een aparte rechtspersoon, door de wet opgericht bij de Nationale Kamer van notarissen die instaat voor de administratie van het fonds.