De Notariële Zekerheid is een solidariteitsfonds opgericht in de vorm van een VZW

Zij heeft tot doel een vrijwillige tussenkomst te verlenen op basis van vastliggende criteria aan slachtoffers ter goede trouw van notarissen die in de uitoefening van hun ambt geldelijk in gebreke gebleven zijn.

De Notariële Zekerheid verleent ook hulp aan notarissen in moeilijkheden, mits voorlegging van bepaalde garanties.

Daarnaast biedt zij bijstand aan notariële instellingen, voor zover deze conform is aan haar sociaal doel, en ondersteunt zij de gevolgde strategie binnen het notariaat, in het kader van de preventie van schadegevallen.