De internationale Raad van het Belgisch Notariaat (IRBN)

Deze instelling, die opgericht is in 2002 door zowel de Nationale Kamer als de Federatie, behartigt de belangen van de Belgische notaris op internationaal en Europees niveau. Een belangrijke opdracht van deze instelling is het opvolgen van het Europese recht, waarvan een groot deel directe uitwerking krijgt in de lidstaten van de Europese Unie. Hierdoor wordt ook de notaris geconfronteerd met die wetgeving, en is het belangrijk dat hiervoor goede opvolging binnen het notariaat bestaat. Ook hebben notarissen steeds meer dossiers waarbij partijen, of goederen, zich in het buiteland bevinden, waarbij ze dus sowieso te maken krijgen met grensoverschrijdend recht. Daarnaast houdt de IRBN zich bezig met het overbrengen aan de notarissen van informatie over de Europese en internationale ontwikkelingen die van belang zijn voor de notariële praktijk.

De IRBN werkt samen met de andere instellingen, bijvoorbeeld als het gaat over de informatieverschaffing, het verzorgen van opleidingen over grensoverschrijdende thema’s, of de inhoudelijke bijdragen aan Europese en internationale netwerken.

Ook onderhoudt de IRBN contacten met de andere notariaten in Europa.

 

Wereldwijd

In de wereld zijn er 89 landen waar ook het beroep van notaris bestaat. Deze landen zijn verenigd in de Internationale Raad van het Notariaat (UINL). Deze organisatie is in 1948 opgericht om het beroep van notaris in de wereld te bevorderen en te ontwikkelen. In de Algemene Vergadering, de algemene raad, en in verschillende regionale comités zetelen ook Belgische notarissen. Op die manier is het Belgisch notariaat op de hoogte van de zaken die spelen in de internationale wereld van de notaris.

Als je meer wilt weten over hun activiteiten, of wilt weten of een bepaald land erbij aangesloten is, kan je een kijkje nemen op hun website, www.uinl.org.

 

In Europa

België is één van de 22 lidstaten van de Europese Unie waar de notaris bestaat. Om de notariaten op Europees niveau samen te brengen, is de CNUE opgericht, dit is de Conseil des Notariats de l’Union européenne. Deze organisatie zetelt ook in Brussel, en telt een aantal vaste medewerkers die samen met notarissen en medewerkers uit de erbij aangesloten notariaten de Europese ontwikkelingen opvolgen, in de vorm van thematische werkgroepen.

De opdracht van de CNUE is dan ook om in te staan voor de informatieverschaffing over de actualiteit in de andere notariaten; niet elk notariaat heeft immers dezelfde bevoegdheden, en ook verschilt de reglementering per lidstaat. Verder vertegenwoordigt deze organisatie het notariaat op Europees vlak, en draagt zij bij aan de besluitvorming van de Europese instellingen in materies die het notariaat aanbelangen. Ook helpt de CNUE de nationale notariaten bij het geven van opleidingen over Europese aangelegenheden.

Als je meer informatie zoekt over het notariaat op Europees niveau, ga dan naar de website van het Europees notariaat, www.notaries-of-europe.eu.

 

 

Praktische tools

Om de notarissen, maar ook de burgers, bij te staan in hun grensoverschrijdende dossiers, bestaan er een aantal informatieve en praktische tools, die gemakkelijk toegankelijk zijn.

Zoek je een notaris in Europa? De Europese Gids van Notarissen – www.notaries-directory.eu, bevat de contactgegevens van zo’n 45.000 notarissen binnen Europa: je kan hen vinden door te selecteren op land, taal, of naam.

Ben je op zoek naar overzichtelijke informatie over bepaalde procedures in andere lidstaten? Dan kan je terecht op de volgende websites, die door de CNUE werden opgesteld en die met behulp van de nationale notariaten up to date worden gehouden.

 

 

Interessante links

  • Wil je meer informatie over erfenissen in het buitenland of erven vanuit het buitenland? Op http://www.successions-europe.eu/ vind je meer informatie.
  • Wil je meer informatie over de regels van een specifiek Europees land over samenwonen en trouwen? Op http://www.coupleseurope.eu/ vind je meer informatie.
  • Wil je meer informatie over de regels van een specifiek Europees land met betrekking tot kwetsbare personen? Op http://www.the-vulnerable.eu/ vind je meer informatie.
  • Wil je meer informatie over het kopen van een woning in een specifiek Europees land? Op http://buyingmyhome.eu/ vind je meer informatie.