De Raden

De structuur van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat is vergelijkbaar met die van de Belgische staat. De taalgemeenschappen hebben elk hun eigen bevoegdheden die worden waargenomen door de Raden: de Vlaamse Raad van het Notariaat (Vlanot) en de Conseil francophone (CF). De Duitstalige notarissen zijn vertegenwoordigd in de CF.

De Raden zijn verantwoordelijk voor de relaties met de gewestelijke overheden, voor de permanente opleiding van de notarissen en hun medewerkers, de informatie naar het publiek toe, de communicatie tussen notarissen van dezelfde taalrol.

Op het niveau van de Federatie plegen beide Raden continu overleg: zij delen hun ervaringen en werken aan gezamenlijke projecten.