De Nationale Kamer

Men zou de Nationale Kamer van Notarissen het ‘parlement van het notariaat’ kunnen noemen. Er zetelen 47 notarissen in die rechtstreeks verkozen worden tijdens de algemene vergaderingen van de provinciale genootschappen van notarissen. De algemene vergadering van de Nationale Kamer vertegenwoordigt alle notarissen van het land en stemt over de uniforme beroepsregels en andere voorstellen van het Directiecomité van de Nationale Kamer.

Het Directiecomité, acht leden gekozen uit de Algemene Vergadering voor een termijn van 3 jaar, bereidt de beslissingen van de Nationale Kamer voor en voert deze ook uit.

De Nationale Kamer heeft onder andere uniforme regels inzake deontologie uitgewerkt en inzake publiciteit en communicatie. Ook regels in verband met de organisatie en de controle van de notariële boekhouding werden vastgelegd. De Nationale Kamer waakt er ook over dat toekomstige notarissen hun stage correct afwerken.

De Nationale Kamer van Notarissen duidt tevens de leden-notarissen aan die in de Benoemingscommissies voor het notariaat zetelen. Zij organiseert eveneens de werking van het Notarieel Fonds.

 

Privacyverklaring Nationale Kamer